افراد متخصص و مورد تایید

در دگر تیم تخصصی ما افراد مجاز به انجام مشاوره هستند که علاوه بر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، از ارگان­های ذی­ربط مجوزهای لازم را هم دارند. همچنین ما از روانشناسان و مشاورانی در دگر کمک گرفتیم که هر یک از آن­ها در یک یا دو زمینه خاص آموزش بیشتر دیده­اند و بر روی آن تمرکز بیشتری دارند.