متخصصان موردتایید

مشاوره روانشناسی آنلاین با یک مشاور حرفه‌ ای بسیار مفیدتر از مشاوره گرفتن از یک درمانگر غیرحرفه‌ای به صورت حضوری است، چه که در کار با یک درمانگر غیرحرفه‌ای ممکن است بیش از کمک، آسیب ببینید.

پیدا کردن یک مشاور متخصص و متعهد بدون شناخت قبلی، کاری دشوار است. بدون پیشنهاد از دوست یا اعضای خانواده شما برای پیدا کردن مشاور باید از طریق شبکه درمان حضوری یا گوگل جست و جو کنید و هر صفحه را به برسی کنید تا ببینید کدام‌یک از آن ها مناسب هستند. اما تعداد زیادی شبکه درمانی وجود دارد؛ بنابراین موقع جست‌وجو باید برخی نکات را در ذهن داشته باشید و بهترین انتخاب را کنید: بین درمان و رهبری، مشاوره و هم‌فکری و... تفاوت وجود دارد. مطمئن باشید شبکه‌ای که انتخاب می‌کنید تنها درمانگران مجاز را پیشنهاد دهد. اگر گواهی‌نامه‌های آن‌ها نشان داده نشده، می‌توانید از شبکه بخواهید آن‌ها را به  شما نشان دهد