مقرون به صرفه بودن
ما در دگر سعی کرده­ ایم هزینه­ های ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره را به دلایلی نظیر عدم حمایت مشاوره و روانشناسی توسط بیمه های دولتی، هزینه های نسبتا بالای مشاوره و روان درمانی و تشویق کاربران به استفاده از خدمات مشاوره، کاهش دهیم. هزینه­ های مشاوره در دگر از تعرفه­ های تعیین شده توسط سازمان نظام روانناسی و مشاوره و اداره بهزیسیتی کمتر است.
ارتباط با پشتیبانی