متخصصان ما

مهدی ناجی عظیمی

مهدی ناجی عظیمی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

نسیم ارزانی

نسیم ارزانی

دکترای روانشناسی

زهرا فدایی وطن

زهرا فدایی وطن

دکترای روانشناسی

بهروز آتش روز

بهروز آتش روز

دکترای روانشناسی تربیتی

مژگان درویش محمدی

مژگان درویش محمدی

کارشناسی ارشد روانشناسی

سولماز رضائی شجاعی

سولماز رضائی شجاعی

دکترای تخصصی روانشناسی

سیده طاهره سیدی

سیده طاهره سیدی

کارشناسی ارشد روانشناسی

سمیرا طاووسی

سمیرا طاووسی

کارشناسی ارشد مشاوره

سمانه شهبا

سمانه شهبا

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

سمیرا خوشکام

سمیرا خوشکام

دکترای مشاوره خانواده

مینا عسکری زاده

مینا عسکری زاده

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

فرنگیس شریفی باستان

فرنگیس شریفی باستان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

ملیحه تقوی

ملیحه تقوی

کارشناسی ارشد روانشناسی


logo-samandehi